Physical Self in the context of psychosomatics - Tělesné sebepojetí v kontextu psychosomatiky

29.11.2015 07:50

Zde najdete článek Tělesné sebepojetí v kontextu psychosomatiky, který vyšel v níže citovaném sborníku v angličtině, zde nabízím českou verzi.

STACKEOVÁ, D. Physical Self in the context of psychosomatics. In LOUKOVÁ, T., HÁTLOVÁ, B., ADÁMKOVÁ-SÉGARD, M. (eds.) Psychomotor therapy. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015. ISBN 978-80-7414-907-8. pp. 29-42

 

physical self.pdf (391336)

—————

Zpět