Závislost na pohybu a cvičení ve fitness centrech

25.02.2012 10:08

Přípěvek z konference:

STACKEOVÁ, D. Závislost na pohybu a cvičení ve fitness centrech. In BLAHUTKOVÁ, M. (ed.), HELLEBRANDT, V., SOBOTKA, V. (recs.):  Sport a kvalita života 2007 (sborník z mezinárodní vědecké konference konané 8. a 9. 11. 2007 FspS MU v Brně). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. [Plné texty na CD-ROM, v tištěné formě sborník abstrakt]. ISBN 978-80-210-4435-7. str. 131-132

Celé znění: závislost na pohybu a fitness.doc (256 kB)

—————

Zpět