Odborné články

29.11.2015 07:50

Physical Self in the context of psychosomatics - Tělesné sebepojetí v kontextu psychosomatiky

Zde najdete článek Tělesné sebepojetí v kontextu psychosomatiky, který vyšel v níže citovaném sborníku v angličtině, zde nabízím českou verzi. STACKEOVÁ, D. Physical Self in the context of psychosomatics. In LOUKOVÁ, T., HÁTLOVÁ, B., ADÁMKOVÁ-SÉGARD, M. (eds.) Psychomotor therapy. 1. vyd. Ústí nad...

—————

05.07.2015 19:15

Habilitační práce Fitness programy jako součást kinantropologie

habil_prace_Stackeova.pdf (2176323) 

—————

29.12.2013 08:47

POHYB? POHYB! ANEB POHYBOVÁ AKTIVITA JAKO JEDNA ZE ZÁKLADNÍCH SLOŽEK ŽIVOTNÍHO STYLU V PREVENCI A TERAPII PSYCHICKÝCH PORUCH

stackeova prispevek kosmonosy.docx (32162) Můj příspěvek ze sborníku z psychiatrického sympozia Hlavolam V pořádaného Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy dne 3.10.2013 v Kosmonosech   (Stackeová, D. (2013). Pohyb? Pohyb! Aneb pohybová aktivita jako jedna ze základních složek životního...

—————

25.02.2012 10:08

Závislost na pohybu a cvičení ve fitness centrech

Přípěvek z konference: STACKEOVÁ, D. Závislost na pohybu a cvičení ve fitness centrech. In BLAHUTKOVÁ, M. (ed.), HELLEBRANDT, V., SOBOTKA, V. (recs.):  Sport a kvalita života 2007 (sborník z mezinárodní vědecké konference konané 8. a 9. 11. 2007 FspS MU v Brně). Vyd. 1. Brno :...

—————

25.02.2012 09:59

Core training

Tento článek vyšel v časopise TVSM: STACKEOVÁ, D. Core training. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 2. str. 35-36.  ISSN 1210-7689 Celé znění: core_training.doc (38,5 kB)

—————

25.02.2012 09:54

Rodiče a sport mládeže

Tento článek vyšel v časopise TVSM: STACKEOVÁ, D. Rodiče a sport mládeže. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 1. str. 2-3.  ISSN 1210-7689 Celé znění: rodice a sport mladeze.doc (38 kB)

—————

25.02.2012 09:47

Zdravotní benefity pohybové aktivnosti u dětí a mládeže: podpora duševního zdraví

Tento článek vyšel v časopise TVSM: STACKEOVÁ, D.  Zdravotní benefity pohybové aktivnosti u dětí a dospívajících: podpora duševního zdraví. Těl. Vých. Sport Mlád. 75, 2009, č. 4. str. 2-4.  ISSN 1210-7689 Celé znění: Zdravotní benefity pohybové aktivnosti u dětí a mládeže.doc (46,5...

—————

25.02.2012 09:38

Zdravotní benefity pohybové aktivnosti

Tento článek vyšel v časopise Hygiena: STACKEOVÁ, D.  Zdravotní benefity pohybové aktivnosti. Hygiena, 1, 2010, 55 str. 25-28. ISSN 1802-6281 Celý jej můžete stáhnout zde: hygiena clanek.pdf (238,9 kB)

—————

16.01.2011 13:46

Metodika posilovacího tréninku v přípravě na soutěže fitness a bodyfitness žen - metodický materiál II.

METODIKA POSILOVÁNÍ PRSNÍCH SVALÚ  Mezi prsní svaly řadíme velký prsní sval (m. pectoralis major), malý prsní sval (m. pectoralis minor) a přední sval pilovitý (m. serratus anterior). Poslední z  jmenovaných svalů funkčně náleží spíše ke skupině tzv. dolních fixátorů lopatky. Jeho...

—————

16.01.2011 12:35

Metodika posilovacího tréninku v přípravě na soutěže fitness a bodyfitness žen - metodický materiál I.

  Metodika posilovacího tréninku v přípravě na soutěže fitness a bodyfitness žen I. Metodický materiál pro trenéry   (Metodický materiál pro trenéry , který měl být původně použit ve SKFČR, bohužel k tomu nedošlo, proto jej nabízím na tomto místě)   Výběr talentů ve...

—————