Vedení diplomových prací na FTVS UK:

Čistá, Vendula: Využití psychotréninku v psychologické přípravě sportovců. 2001

Zahradová Renáta: Jóga jako součást komplexní terapie pacientů s depresivním onemocněním. 2001

Kubátová, Lucie: Moderní formy kondiční pohybové aktivity z pohledu fyzioterapie : pozorování účinků aerobiku na pohybový aparát z pohledu fyzioterapie. 2002

Landischová Erika: Možnosti taneční terapie u klientů s mentálním postižením. 2002

Nobilisová Eva: Problematika tělového schématu u pacientů s funkčními poruchami hybného systému. 2002

Fričová Barbora: Přehled nefarmakologické terapie pacientů (klientů) s Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence v různých typech ústavních zařízení. 2002

Štětkář, Jan: Psychologické aspekty léčebné tělesné výchovy : vliv skupinové léčebné tělesné výchovy na aktuální psychický stav pacientů s přetrvávajícími funkčními poruchami osového orgánu. 2002

Pecová, Karolína: Psychosomatická problematika u pacientů trpících bolestmi hlavy. 2002

Chudějová, Petra: Speciální pohybová terapie u neurotických pacientů. 2002

Flusserová Štěpánka: Vliv cílené hiporehabilitace na tonus abduktorů kyčelních kloubů. 2002

Krocová Eva: Využití jógy ve fyzioterapii psychogenních poruch příjmu potravy. 2002

Fořtová Simona: Využití Alexandrovy techniky v terapii funkčních poruch krční páteře. 2003

Mičudová, Pavla: Možnosti fyzioterapie v terapii depresivních onemocnění. 2003

Cíchová Vladislava: Role fyzioterapeuta v terapii týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítětě. 2005

Beran Ladislav: Kritéria výběru kondičních a osobních trenérů ve fitness centru. 2005

Šmídová Jana: Důsledky domácího násilí : nová výzva pro fyzioterapii. 2005

Caudr Vít: Využití posilování v tréninku fotbalových brankářů. 2006

Vystrčil Martin: Analýza motivace návštěvníků fitness center. 2006

Klementová Barbora: Cvičení Tae Bo z pohledu fyzioterapeuta. 2006

Aujezdská Eva: Možnosti využití aqua-aerobiku v prevenci bolesti zad v průběhu těhotenství. 2006

Hrušová Michaela: Perzistující somatoformní bolestivá porucha. 2006

Křepela Martin: Soutěžní kulturistika mužů v očích pražské veřejnosti. 2006

Polata Aleš: Analýza zapojování svalů při stahování horní kladky s použitím různých úchopů při kondičním cvičení. 2006

Stanovský František: Možnosti ovlivnění horního zkříženého syndromu posilováním ve fitness centru. 2006

Hollerová Kateřina: Sledování a analýza chyb v technice posilovacích cvičení návštěvníků fitness centra. 2007

Limberská Kristýna: Taneční terapie. 2007

Dušková Věra: Polyelektromyografická studie srovnání efektu powerjógy a zdravotní tělesné výchovy na aktivaci mezilopatkových svalů. 2007

Nejedlý Petr: Silový trénink ve volejbalu a jeho aplikace v soutěžním období. 2007

Majerová Markéta: Srovnání přístupu k posilování u moderních forem pohybových aktivit – powerjóga, p-class aerobik, Pilates a kondiční fitness z pohledu fyzioterapie. 2007

Machová Daniela: Polyelektromyografická studie ovlivnění aktivace břišního svalstva metodou Pilates u pacientů s nespecifickými bolestmi bederní páteře. 2007

Kinská Daniela: Alexandrova technika a její využití v prevenci a terapii funkčních poruch pohybového systému. 2007

Hehejík David: Využití aspektu glykemického indexu potravin v prevenci i redukci nadváhy u běžné nesportující populace. 2007

Rambous Milan: Fitness programy a individuální přístup ve fitness. 2008

Šťovíček Václav: Analýza aktivace prsních svalů při tlacích jednoručními činkami na polohovací lavici. 2008

Pernille Eide: Generalized Anxiety and Panic Disorder: Intervention of Physiotherapy. 2010

Tvrdá Kateřina: Pohybový projev v soutěžní kulturistice a fitness, systém hodnocení pohybového projevu v soutěžích fitness v IFBB. 2010

Hladěna Stanislav: Využití posilování ve fitness centru ve fyzioterapii. 2010

Blažková Kristýna: Bioenergetická analýza a využití ve fyzioterapii. 2011

Kollert Michal: Hodnocení práce osobních trenérů klienty v síti pražských fitness klubů. 2011

Janouchová Ivana: Význam psychosomatických vztahů v cervikální a orofaciální oblasti u úzkostných pacientů pro fyzioterapii. 2011

 

Vedení bakalářských prací na FTVS UK:

Koutná Martina: Kazuistika pacienta s frakturou hlezenního kloubu. 2009

Kellerová Kateřina: Kazuistika pacienta po fraktuře krčku femuru. 2009

Judl Jakub: Kazuistika pacienta po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. 2009

Kmínek Jiří: Kazuistika pacienta po Collesově fraktuře. 2009

Holíková Dana: Kazuistika pacienta s diagnózou syndrom Guillain-Barré. 2010

Brabencová Hana: Kazuistika pacienta po CMP s diagnózou pertrochanterické fraktury femuru. 2010

 

Vedení bakalářských a diplomových prací na FHS UK:

Horáková Jitka: Fitness centrum jako novodobá sociální instituce – pozitiva a negativa. 2008

Bohmová Michaela: Pozitiva a negativa přítomnosti otce u porodu. 2010

Šornová Tereza: Informovanost žáků a pedagogů odborného učiliště v Příbrami o mentální anorexii. 2012

Divišová Marcela: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na asertivní dovednosti. 2013

Valentová Marcela: Akademická prokrastinace studentů z řad vrcholových sportovců. 2013

Záhrubská Hana:Psychické zátěžové faktory při výkonu povolání daňového exekutora. 2014

Hásová Anna: Psychické zátěžové faktory u studentů FHS - genderové srovnání. 2015

Flídrová Jana: Teorie lásky a lidské existence u Ericha Fromma. 2016

 

Vedení bakalářských prací na VŠTVS Palestra s.r.o.

Sotolář Tomáš: Tréninkový plán kondičního kulturisty. 2010

Karafiát František: TRX ve fitness. 2012

Šefler Ondřej: Výživa a doping v kondiční kulturistice. 2013

Janouš Martin: Využití relaxačních technik jako prostředku regenerace ve fotbale. 2014

Špinglová Jana: Vývoj tréninkových cyklů v ženském silovém trojboji. 2016

Dvořák Tomáš: Pohybové aktivity dětí předškolního věku - přehled současné nabídky v Praze včetně odborné analýzy stávajících konceptů. 2016

Holečková Šárka: Fitness programy pro ženy středního věku se sedavým zaměstnáním - kazuistika. 2016

Hlavík, Tomáš: Možnosti redukce svalových dysbalancí u mužů ve věku 20-30 let cvičením ve fitness centru. 2017

Barešová, Tereza: Patologické formy jídelního chování ve sportovním a fitness aerobiku. 2018

Teryngel, Adam: Patologické formy chování ve vztahu k fitness programu. 2018

(obě práce byly prezentovány na studentské vědecké konferenci: https://www.palestra-conference.cz/studentska-konference/)

Tengeri, Tomáš: Současné mužské soutěžní disciplíny v oblasti fitness a kulturistiky - jejich analýza a srovnání. 2018

Čáni, Luděk: Tréninkové metody užívané v silovém trojboji mužů - kritická analýza. 2018

 

Vedení diplomových prací na VŠTVS Palestra s.r.o.

Teorie lásky a lidské existence u Ericha Fromma

Javůrková Vladimíra: Vliv pohybové intervence na funkci krátkodobé paměti a dalších kognitivních funkcí u skupiny seniorek. 2015

Čiháková Monika: Ověření účinnosti wellness programu v rámci Senior fitness projektu na psychickou pohodu u skupiny mužů a žen ve věku 50-65 let

Fiala Lukáš: Benefity cvičení na Power Plate u žen tří různých věkových skupin - kazuistiky. 2016

Hába, Marcel: Tělesné sebepojetí a kvalita života studentů středních speciálních škol. 2017

Štoková, Marie: Tělo a tělesnost ve filozofické kinantropologii a wellness. 2018

Endršt, David: Fyzická kondice a psychická odolnost u osobních ochránců Policie ČR. 2018

 

Vedení bakalářských prací na Fakultě společenských studií Vsetín Vysoké školy Humanitas v Sosnowci

Buroňová, Jana: Jógová a relaxační cvičení pro děti v předškolním věku. 2018