Vítám Vás na mém webu a dovolte, abych se Vám představila.

Jmenuji se Daniela STACKEOVÁ, narodila jsem se 28.ledna 1972 ve Svitavách. V současné době žiji v Praze.

 

 

 

Absolvovala jsem studium fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze, specializaci somatopsychoterapie a trenérství kulturistiky a fitness na téže fakultě.

 

V březnu 2002 jsem zakončila interní doktorské studium na FTVS UK.
Téma mé disertační práce bylo vliv fitness tréninku na aktuální psychický stav.

Od r. 2001 do r.2007 jsem působila na Katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu FTVS UK v psychologické laboratoři. Od r. 2007 jsem přešla na Katedru fyzioterapie této fakulty. V prosinci 2007 jsem zakončila tříletý postdoktorský grant GA ČR. Má práce na FTVS UK skončila v roce 2013. Od roku 2015 působím na VŠTVS Palestra s. r.o. Současně se se věnuji soukromé praxi a externě spolupracuji s dalšími školami.

V roce 2014 jsem úspěšně absovovala habilitační řízení na Fakultě sportovních studií MU v Brně (https://www.muni.cz/fsps/people/234289/acad_qualif), v rámci kterého jsem obhájila habilitační práci na téma Fitness programy jako součást kinatropologie.
 

Fyzioterapie a fitness mají mnoho styčných bodů. Znalosti o svalovém systému, které jsem získala při studiu fyzioterapie, mě inspirovaly k novému pohledu na cvičení ve fitness centrech.

Teoretické znalosti i praktické zkušenosti se snažím zúročit v práci fitness konzultanta, které se věnuji již řadu let.

 

        

Specializuji na:

  • psychologické poradentví v oblasti životního stylu, pohybových aktivit, redukce hmotnosti, prevence stresu a psychosomatických poruch
  • pohybovou terapii při bolestech zad a jiných postižení pohybového aparátu
  • fitness trénink s kompenzačními cíli.