Aktuality

Cvičení ve Svitavách

Příští cvičení v pondělí 22.7. v 18 hod. Přihlášení do čtvrtka 18.7. mailem nebo sms.
 

Vědecká schůze Společnosti psychosomatické medicíny 

na téma Vnímání vlastního těla v psychosomatice

Dne 18.10.2019 se koná vědecká schůze Společnosti psychosomatické medicíny na téma Vnímání vlastního těla v psychosomatice, kde vystoupím s příspěvkem Narušené vnímání těla v kontextu patologického chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě. Všichni jste zvání!
 

Sympozium rodinné terapie 2019

Dlouhodobě pracuji na tématu psychologických a psychosomatických aspektů přítomnosti otců u porodu a je mi velkou ctí, že mě organizátoři Sympozia rodinné terapie pozvali s příspěvkem na toto téma.
Více informací zde:

Nová publikace

Právě vyšel sborník vydaný Technickou univerzitou v Košicích, ve kterém najdete stať Poruchy příjmu potravy ve sportovním a fitness aerobiku. Vznikla na základě skvělé BP studentky VŠTVS Palestra Terezy Barešové, kterou jsem vedla. 
Sborník najdete zde:
 
citace: STACKEOVÁ,D., BAREŠOVÁ, T. Poruchy příjmu potravy u dívek soutěžících ve sportovním a fitness aerobiku. In Vojtaško, Ľ., Hlaváčová, J., Timkovič, M. (eds.) Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019 (recenzovaný sborník vedeckých prác). Košice : Technická univerzita v Košiaciach, 2019. ISBN tisk 978-80-553-3306-9, ISBN DVD 978-80-553-2720-4. str. 104-111

Konference Prožitek a zkušenost - edukační fenomén i pro 21. století

VŠTVS Palestra s.r.o. pořádá dne 25.10.2018 jednodenní konferenci Prožitek a zkušenost - edukační fenomén i pro 21. století, na které vystoupím s příspěvkem Zkušenosti ze seminářů o možnostech řešení syndromu vyhoření pro pedagogy v rámci jejich dalšího vzdělávání. 

Informace o konferenci najdete zde: 

https://www.palestra-conference.cz/projekty/.

Rozšířené a doplněné vydání publikace 

Cvičení na bolavá záda

 
Rozšířené a doplněné vydání publikace Cvičení na bolavá záda, jež vyšla v roce 2012 ve vydavatelství GRADA Publishing, vychází v Gradě 7.2.2018. Kniha je doplněna o několik desítek nových cviků! Doufám, že se Vám bude líbit a bude pro Vás inspirací!
 

Vzdělávací akce pro pedagogy

Psychosomatické projevy syndromu vyhoření a možnosti jejich prevence

Z důvodu nemoci akce přeložena na 15.1.2018!
 
 

Časopis Diagnostika a poradenství 

v pomáhajících profesích

Od roku 2017 vydává VŠTVS Palestra s.r.o. nový vědecký časopis Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. Informace o tomto časopise najdete zde: https://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/index
Je mi ctí být členem vědecké rady tohoto časopisu a zároveň editorem příštího čísla, jež je věnováno diagnostice a poradenství v oblasti fitness a zdravého životního stylu.
S radostí uvítáme Vaše články, informace zde:
 
 

Konference Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Na konferenci Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě konané v Brně vystoupím dne 20. 9.2017 s příspěvkem na téma syndrom vyhoření. 
Celý program konference najdete zde: https://konference.klub-personalistu.cz/ .
 
 

seminář pořádaný OS ČLK Svitavy

FUNKČNÍ PORUCHY HYBNÉHO SYSTÉMU A BOLESTI ZAD

Pátek 17. 3. 2017 – Svitavy, sál kina vedle nemocnice

 

Pozvánka na seminář v Hradci Králové

7. prosince 2015 pořádá Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje seminář na téma Posilování ve fitness u náctiletých II, jehož jsem lektorem. Pokud byste měli zájem se semináře zúčastnit, pozvánku nalezenete zde:
 

Konference Wellness, zdraví a kvalita života

22. a 23.10.2015 se konal na VŠTVS Palestra s.r.o. v Praze další ročník konference Wellness, zdraví a kvalita života, na které jsme vystoupily se svým příspěvkem spolu s Mgr. Vladimírou Javůrkovou  nazvaným Vliv pohybové intervence na funkci krátkodobé paměti a další kognitivní funkce u skupiny seniorek. 
Program konference a další informace najdete zde:
https://www.palestra.cz/wellness/cz/index.htm.
Video z konference zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmaqQ9StifIoJOM6PCUoxpROYZ64ul28N.
 

Překlad nového vydání knihy Stretching Anatomy

2. listopadu vychází ve vydavatelství Grada nové vydání knihy Stretching Anatomy, v překladu Strečink na anatomických základech, jež jsem překládala (stejně jako vydání minulé). Hlavně všem praktikům knihu vřele doporučuji! :-)
https://www.grada.cz/strecink-na-anatomickych-zakladech_8618/kniha/katalog/
 
 

Týden žen na Hluboké

Na letošním Týdnu žen na Hluboké jsem opět vystoupila s mým blokem v sekci Zdravý životní styl 2.7.2015. Akce byla jako vždy skvěle zorganizovaná a spolupráce s Majkou Tichákovou, manažerkou této sekce, naprosto bezchybná :-)

Překlad 4. vydání knihy POWEREATING

Celé léto loňského roku jsem pracovala na překladu 4.vydání knihy Powereating autorky Susan Kleiner. Tato kniha právě vychází ve vydavatelství Grada a mohu Vám ji jen doporučit!

Habilitační přednáška

Má habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce proběhla úspěšně dne 26.11.2014 v 10 hod. na FSpS MU v Brně.  Teď čekám jen na potvrzení Rektorátu MU o udělení titulu docent a pak na promoci :-)

Projekt Magazínu Víkend TV NOVA Půjč mi svá kila

Od září 2014 spolupracuji s Ivou Velíškovou a Martinem Venclem na projektu TV NOVA Půjč mi svá kila, úvodní reportáž najdete zde:
https://novaplus.nova.cz/porad/vikend/video/2790-vikend-7-10-2014.
Díl věnovaný speciálně Ivě zde:
https://novaplus.nova.cz/porad/vikend/video/3209-vikend-18-11-2014
Závěrečnou reportáž o výsledcích projektu najdete zde:
https://tn.nova.cz/clanek/vikend/vikend-projekt-pujc-mi-sva-kila-je-u-konce.html
 

Kniha Fitness programy z pohledu kinantropologie právě vyšla!

Kniha Fitness programy z pohledu kinantrologie (více informací v sekci aktuality níže) právě vyšla ve vydavatelství GALÉN. Objednat si ji můžete zde: https://galen.cz/idistrik/vydav/?page[book]=5484

Pozvánka na seminář v Brně

     

Spolupráce s Danou Faktorovou soutěžící v bikiny fitness

Bylo pro mě velkým potěšením podílet se na přípravě soutěžící v bikiny fitness Dany Faktorové, která letos stoupla na soutěžní prkna poprvé a hned se jí podařilo stát se mistryní ČR v kategii bikiny fitness nad 168 cm a získat 12. místo na Olympia Amateur Europe v téže kategorii (www.danafaktorova.cz). Má můj velký obdiv a držím palce do budoucna! (na fotografii s jejím trenérem Milanem Polívkou)
 

Překlad známé knihy Breta Contrerase Bodyweight Strength Training Anatomy

Právě jsem ukončila zajímavou práci - překlad známé knihy Breta Contrerase o posilování s vlastním tělem Bodyweight Strength Training Anatomy pro vydavatelství Grada, kde kniha tento rok vyjde, a hned začínám pracovat na dalším překladu pro toto vydavatelství, na 4. rozšířeném vydání knihy Powereating autorky Susan Kleiner (Grada vydala 3. vydání této knihy, jež jsem také překládala do českého jazyka).
 
 

Evropský týden žen 2014

I letos stejně jako všechny předchozí ročníky mě paní Majka Ticháková, manažerka sekce Životní styl, pozvala jako lektorku na akce Evropský týden žen - více informací najdete na www.tydenzen.cz - všichni jste zváni! Termín akce už se blíží!
 

Spolupráce s AZ FITNESS v Brně

V neděli 2.2.2014 proběhl v AZ FITNESS v Brně první z interních seminářů pro trenéry působící v tomto fitness, který jsem vedla. Spolupráce s tímto fitkem, zprostředkovaná paní Jolanou Novákovou, je skvělá a fitness je úžasné, doporučuji navštívit :-) - více informací na www.azfitnessbrno.cz.
 

Sympozium Hlavolam

3.10.2013 se uskuteční v Psychiatrické léčebně Kosmonosy mezioborové sympozium Hlavolam V, na které jsem byla pozvána jako lektor. Pokud byste měli zájem se zúčastnit, informace najdete na https://www.plkosmonosy.cz/aktuality.html.

Evropský týden žen

Stejně jako každý rok jsem se zúčastnila dne 4.7.2013 jako lektor akce Týden žen v Hluboké nad Vltavou (www.tydenzen.cz). Manažerkou sekce zdraví životní styl je paní Majka Ticháková, se kterou dlouhodobě spolupracuji (na fotce uprostřed). Tuto akci mohu všem jen doporučit!

 

Rozšířené a doplněné vydání publikace Fitness programy

V těchto měsících pracuji na dokončení rozšířeného vydání publikace Fitness programy. Bude rozšířen jak její text, tak přílohová část - zásobník cviků včetně fotografií. O přesném termínu vydání opět ve vydavatelství Galén vás budu informovat.

14. konference psychosomatické medicíny

11.-13. 10. 2012 proběhla v Liberci 14. konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí

Tělo - duše - vztah.

Více informací včetně sborníku abstrakt najdete zde:https://www.lirtaps.cz/14_konference.htm.

Na konferenci jsem prezentovala příspěvek 

Využití kinezioterapie v terapii psychosomatických pacientů.

Sborník abstrakt z konference vyšel jako příloha časopisu Psychosom, č. 3 r. 2012, stáhnout si jej můžete zde:

Psychosom_3_2012_zlom_print.pdf (3,7 MB)

Vystoupení v pořadu SAMA DOMA brněnského studia ČT 7.9.2012

Můžete shlédnout online na této adrese:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/312292320130014/obsah/217858-aby-zada-nebolela-zdrave-sezeni-daniela-stackeova-fyzioterapeutka/

 

Nová publikace Fitness manuál pro ženy

Ve spolupráci s vydavatelstvím Grada připravuji novou publikaci Fitness mauál pro ženy. Měla by vyjít začátkem příštího roku. Její zaměření bude především praktické - měla by ženám nabídnout návod, jak správně postupovat správně při tvorbě vlastního fitness programu. Zdůrazněny budou rozdíly mezi cvičením mužů a cvičením žen, které v praxi často nejsou respektovány.

 

Nová publikace

Ve vydavatelství Grada vyšla má nová publikace Cvičení pro bolavá záda, ve které najdete především praktický návod jak cvičit, pokud se chcete zbavit bolestí zad. 

Informace o knize najdete zde:

https://www.grada.cz/cviceni-na-bolava-zada_7033/kniha/katalog/

 

Publikace by měla sloužit širokému okruhu čtenářů jako návod, jak postupovat při cvičení proti bolestem zad. V úvodu jsou stručně vysvětleny příčiny bolestí zad, možnosti jejich terapie a autoterapie a význam pohybové aktivity v jejich léčbě. Dále čtenář najde informaci o možnostech autodiagnostiky (vadné držení těla, zkrácené a oslabené svaly). Hlavní část knihy pak tvoří zásobník cviků s přesným popisem jejich účinku a provedení. Cviky jsou děleny podle jejich účinku na protahovací, posilovací a uvolňovací a rovněž podle úseků páteře, na které jsou zaměřeny. Jsou popsána i dechová a relaxační cvičení. Zvláštní kapitola je věnována „aktivitám běžného života“ jako je sed, stoj, zvedání a nošení břemen apod., a také problematice ergonomie a jejího významu při prevenci a terapii bolestí zad. V závěru knihy je zařazena kapitola zaměřená na vhodné a nevhodné sportovní aktivity při bolestech zad a zásady jejich provádění. Výhodou publikace je možnost pochopení a aplikace popisovaného cvičení sportovci i nesportovci a názornost doporučovaného postupu. Rovněž se dá využít jako podpůrný studijní materiál pro odborníky v oblasti sportu, tělesné výchovy a fyzioterapie.

 

Ukázky fotografií z publikace Cvičení na bolavá záda: